Top 85

Fysiotherapie

Fysiotherapie is bedoeld voor mensen met klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. Het kan dan ook voor veel verschillende klachten en blessures worden ingezet.

Denk hierbij aan functiestoornissen van spieren, pezen, banden of gewrichten. Bijvoorbeeld: te gespannen spieren, peesontstekingen, bandpijn en artrose. Ook gevolgen van functiestoornissen aan het zenuwstelsel, bloedvaten, longen, hart en huid kunnen worden behandeld. Zoals o.a. de gevolgen van: M.S., Beroerte, Astma en COPD, Hartinfarct en verklevingen.

De klachten kunnen ontstaan tijdens het uitoefenen van werkzaamheden, sport, als gevolg van een ongeluk, spanning of als gevolg van veroudering. Met behulp van fysiotherapie kunnen de functiestoornissen gestabiliseerd, verminderd of verholpen worden. De daaraan gekoppelde beperkingen kunnen geoptimaliseerd, hersteld of verbeterd worden.

Werkwijze van de fysiotherapeut

Allereerst brengt de fysiotherapeut d.m.v. een screening, intake en een lichamelijk onderzoek de klachten goed in kaart. Vervolgens kijkt de therapeut waar de oorzaak van de klachten ligt, vertrouwt de therapeut het niet dan wordt in overleg eerst contact gelegd met de huisarts. Vervolgens worden de bevindingen besproken met de patiënt en er wordt samen een behandelplan opgesteld. Eventueel wordt er tijdens en aan het eind van het behandelproces geëvalueerd en indien nodig wordt het behandelplan bijgesteld.

De fysiotherapeut stabiliseert, vermindert of herstelt de functiestoornis of de gevolgen daarvan door het toepassen van fysiotherapeutische mobilisatie, oefentherapie gericht op verbeteren lichaamsfunctie bijv. kracht en coördinatie, massage, advisering en/of begeleiding.

Hiermee probeert hij de functie van het houdings- en bewegingsapparaat zodanig te verbeteren zodat normale houding en beweging weer mogelijk is of leert u hoe u zo goed mogelijk met de resterende beperkingen om kunt gaan.

Contact

Het kan zijn dat een huisarts of specialist u heeft door verwezen naar een fysiotherapeut, echter kan u tegenwoordig ook zonder verwijzing direct bij onze fysiotherapeuten een afspraak maken.

Neem gerust contact op.
U kunt uiteraard vrijblijvend binnenlopen bij ons in de praktijk, telefonisch contact opnemen of ons via de mail bereiken. Wij plannen dan zo snel mogelijk een afspraak voor u in