Tarieven

Deze tarieven zijn van toepassing indien u niet (voldoende) aanvullend verzekerd bent. In alle andere gevallen gelden de tarieven die de zorgverzekeraars hanteren.

Top Therapieën heeft voor 2020 met vrijwel alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Onze verrichtingen worden meestal rechtstreeks bij de verzekeraar gedeclareerd, wanneer de verrichtingen door de verzekering worden gedekt. De meeste aanvullende verzekeringen bieden een vergoeding voor fysiotherapie. Dit kan worden terug gevonden in de polisvoorwaarden.

Wanneer het recht op vergoeding van de behandelingen fysiotherapie in het betreffende jaar al is verbruikt, of er is helemaal geen sprake van recht op het vergoeden van behandelingen, dan sturen wij een factuur conform onze particuliere tarieven. Het is daarom belangrijk om goed op de hoogte te zijn van uw polisvoorwaarden.

Tarievenlijst per 1 januari 2020

Screening zonder verwijzing€ 12,50
Zitting fysiotherapie€ 32,50
Zitting fysiotherapie aan huis€ 41,00
Zitting manuele therapie€ 41,00
Zitting kinderfysiotherapie€ 42,50
Zitting Lymfe-oedeemtherapie€ 42,50
Intake en onderzoek na screening€ 43,50
Intake en onderzoek na verwijzing€ 43,50
Medische Fitness (1x per week)€ 22,50
Medische Fitness (2x per week)€ 45,00
Rol Cure Tape€ 12,50
Niet nagekomen afspraak€ 25,00