Nieuwsbrief zorgverzekeraars 2023

Beste cliënten van TOP-Therapieën,

Let goed op dat u voor 2023 de juiste zorgverzekering heeft! Wij, als TOP-Therapieën, hebben met de meeste zorgverzekeraars weer een contract voor 2023. Maar ook met enkele niet, zie hieronder de toelichting

Het is voor ons weer de tijd om contracten van zorgverzekeraars te beoordelen en af te sluiten. Deze contracten leveren altijd veel discussie op in fysiotherapieland, via het nieuws en via andere sociale media. De macht van de zorgverzekeraars is al jaren erg groot. Er ontstaat daardoor steeds meer onrust binnen de fysiotherapie.

We hebben met de meeste zorgverzekeraars voor 2023 een contract afgesloten. Maar er worden dit jaar wederom een aantal contracten niet getekend. Dit is een bewuste keuze. Wij kunnen ons niet meer vinden in de eisen van sommige contracten. Enkele voorbeelden hiervan zijn onnodige administratie, verplicht uitzetten tevredenheidsenquêtes, verplichte intervisie (tegen betaling), lage tarieven die niet kostendekkend zijn (er is een onafhankelijk onderzoek (GUPTA) gedaan naar de kostprijs en hieruit is gebleken dat de kostprijs 43 euro per behandeling zou moeten zijn, dit zit nu bij de meeste zorgverzekeraars tussen de 33-35 euro) en het niet mogen geven van alle benodigde behandelingen, ook niet wanneer u een uitgebreid pakket heeft.

Helaas zijn er dus steeds meer eisen, die niets met de kwaliteit van ons werken te maken hebben, maar waar we wel op afgerekend worden aan het eind van het jaar. Wij willen u kwalitatief goede zorg bieden en de aandacht geven die u verdiend.

Daarom tekenen wij in 2023 GEEN contract met:
• Menzis (Menzis, Anderzorg, Hema & VinkVink)
• Zorg & Zekerheid (Zorg & Zekerheid & AZVZ)
• ENO (Salland en Zorgdirect)
• EUCARE (Aevitae/Caresq)

We hebben voor 2023 WEL een contract getekend met de volgende zorgverzekeraars:
• Achmea (Zilveren Kruis, FBTO, De Friesland, Interpolis)
• VGZ (UMC, IZA, Univé, Zekur, Bewuzt, IZZ)
• ONVZ (ONVZ, PNOzorg, Vvaa, Jaaah)
• CZ (CZ, Nationale Nederlanden, OHRA, Just)
• DSW (DSW, Stad Holland, InTwente)
• ASR (A.S.R., Ditzo)

Bent u verzekerd bij een zorgverzekeraar waar wij WEL een contract mee hebben?


Er verandert voor u helemaal niets qua vergoeding voor de fysiotherapeutische behandeling binnen onze praktijk. Wel zullen wij een kleine bijdrage van 3,75 euro per behandeling gaan vragen voor iedereen die 18 jaar of ouder is. Dit zal op jaarbasis nooit meer dan 75 euro worden (bij 20 behandelingen of meer), maar is wel noodzakelijk om de zorg te kunnen blijven bieden, zoals wij dat willen: met goed geschoold personeel, gewoon 30 minuten behandeling i.p.v. 20-25 minuten en met dus tijd én aandacht voor u als patiënt.

Bent u verzekerd bij een zorgverzekeraar waar wij GEEN contract mee hebben in 2023?


Dan verandert er per 1 januari 2023 wel iets. U bent uiteraard nog van harte welkom in onze praktijk. Echter verandert er wat betreft de vergoeding het één en ander. Wij kunnen dan namelijk de behandelingen niet meer rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar indienen. Dit houdt in dat u een nota krijgt van ons. Deze betaalt u eerst zelf en vervolgens kunt u deze indienen bij uw verzekering. De hoogte van deze vergoeding kan variëren per polis. Neem bij vragen en/of onduidelijkheden contact op met uw zorgverzekeraar.

Wat adviseren wij in het algemeen?

Bent u verzekerd bij één van de verzekeraars waar wij geen contract mee hebben, dan raden wij u aan om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. De zorgverzekeraars DSW en ONVZ stellen de minste eisen en vergoeden het minst slecht en denken dus mee met de fysiotherapeuten. Daarom willen we jullie uitnodigen om te kijken naar de zorgverzekeraars DSW en ONVZ.

Voor vragen kunt u altijd bij ons terecht. U mag mailen naar info@toptherapieen.nl of bellen naar 0591-555390. Ook kunt u kijken op www.toptherapieen.nl of onze Facebook-pagina voor meer informatie. Wij hopen dat de zorgverzekeraars in de toekomst met betere contracten komen en dat we u dan weer op de best mogelijke manier kunnen helpen.

Alvast fijne feestdagen en een goed 2023 gewenst!

Met vriendelijke groet,

Team TOP-Therapieën