Kinder annelies

Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut richt zich op het behandelen van baby's, peuters en jeugdigen van 0 t/m 18 jaar met problemen in de groei, motorische ontwikkeling en functioneren.

Kinderen ontwikkelen zich spelenderwijs in het bewegen. Basisvaardigheden zoals lopen, rennen, springen en gooien, maar ook knutselen, tekenen en knippen worden geleerd. Er ontstaan steeds meer nieuwe bewegingsvaardigheden. Deze bewegingen worden door veel herhalen steeds beter door het kind uitgevoerd.

Uiteindelijk kan het kind de vaardigheid laten zien zonder er veel bij na te hoeven denken. Dit geeft het kind de mogelijkheid om meerdere dingen tegelijk te kunnen doen. Bijvoorbeeld tijdens het fietsen ook goed op het verkeer te letten of schrijven zonder teveel op de schrijfbeweging te hoeven concentreren.

Problemen met het bewegen

Deze ontwikkeling van het opgroeiende kind verloopt meestal op natuurlijke wijze. Bij sommige kinderen is er echter sprake van een vertraagde of afwijkende (motorische) ontwikkeling, soms ten gevolge van een aandoening. Dit kan problemen geven in het bewegend functioneren van het kind in zijn leefomgeving. Deelname aan sportactiviteiten, sociale omgang en schoolprestaties kunnen hierdoor negatief beïnvloed worden. Kinderfysiotherapie is dan geïndiceerd.

Indicaties voor kinderfysiotherapie

  • Voorkeurshouding/ asymmetrische zuigeling
  • Huilbaby's
  • Motorische ontwikkelingsachterstand
  • Schrijfmotoriek
  • Orthopedische klachten
  • Houdingsproblemen
  • Sportblessure en/of inspanningsproblemen
  • Specifieke kinderziekten

Werkwijze van de kinderfysiotherapeut

Onze kinderfysiotherapeut gebruikt een vooraf ingevulde vragenlijst, intake, specifieke testen en een uitgevoerd onderzoek om een volledig beeld te krijgen van het kind en zijn of haar niveau.

Vervolgens worden de bevindingen besproken met het kind en (pleeg)ouders/verzorgers en stelt samen ook een behandelplan op. Deze wordt in samenspraak ook eventueel aangevuld met informatie van leerkrachten, kinderarts en eventuele andere behandelaars.

De behandeling wordt veelal op speelse wijze ingezet, door middel van oefentherapie met behulp van kindvriendelijke materialen worden de kinderen uitgedaagd in hun motorische vaardigen. Soms wordt voor de allerkleinste kinderen de behandeling verplaatst naar een vertrouwde omgeving zoals het eigen thuis.

Samenwerking

Zorgen van ouders op het gebied van bewegingsproblemen bij hun kind kunnen ook andere oorzaken hebben. De kinderfysiotherapeut heeft daarom vaak contact met de huisarts, de kinderarts of andere behandelaars, maar eventueel ook met personen uit de sociale omgeving (familie, dagverblijf, school, sport). Dit met uitdrukkelijke toestemming van de ouders en waar mogelijk het kind.

Vergoeding zorgverzekeraars

Voor het maken van een afspraak is geen verwijzing noodzakelijk. Kinderfysiotherapie zit in de basisverzekering. Jaarlijks worden er 18 behandelingen vergoed. Indien u een aanvullende verzekering heeft, of wanneer de aandoening chronisch is komen er meerdere behandelingen voor vergoeding in aanmerking. Dit kunt u vinden in de polisvoorwaarden van uw verzekering

Onze behandelaars

Contact

Het kan zijn dat een huisarts of specialist u kind door heeft verwezen naar een kinderfysiotherapeut, echter kan u tegenwoordig ook zonder verwijzing direct bij onze kinderfysiotherapeut een afspraak maken.

Neem gerust contact op.
U kunt uiteraard vrijblijvend binnenlopen bij ons in de praktijk, telefonisch contact opnemen of ons via de mail bereiken. Wij plannen dan zo snel mogelijk een afspraak voor u in.